Baroların Aidat Tutarları Nasıl Belirlenir?

Baroların Aidat Tutarları Nasıl Belirlenir?

BAROLARIN AİDAT TUTARLARI NASIL BELİRLENİR?

 

Avukatların her yıl ödemekle yükümlü tutuldukları baro aidatının yasal dayanağını, Avukatlık Kanunu’nun 65. maddesi oluşturur.

 

Bu madde hükmüne göre;

 

‘Baro keseneğinin yıllık miktarı, genel kurulca belirlenir ve her yılın ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. (Ek cümle:11/7/2020-7249/12 md.) Şu kadar ki, mesleğin ilk beş yılında baro keseneği yarı oranında alınır. Vadesinde ödenmeyen keseneğe T.C. Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranında yıllık temerrüt faizi uygulanır.

 

Avukatlık Kanununun 72 ve 73 üncü madde hükümleri saklıdır’’.

 

Avukatlık Kanunu’nun 81. maddenin ikinci fıkrasına göre, Genel Kurulun bir görevi de;

 

‘‘ Levhaya, avukatlık ortaklığı siciline yazılacakların giriş keseneğini avukatlar için en az ikibin en çok sekizbin, avukatlık ortaklıkları için en az yirmibin en çok seksenbin; yıllık keseneğini de, avukatlar için en az bin en çok dörtbin, avukatlık ortaklıkları için en az onbin en çok kırkbin gösterge rakamının her yıl bütçe kanununda Devlet memurları için belirlenen maaş katsayısının çarpımı ile elde edilecek miktar oranında tespit etmek ve bunların ödeneceği tarihleri belirlemek’’tir.

 

Bir başka anlatımla, yıllık kesenek belirlenirken memur maaş katsayısı rakamı, 81. maddenin 2. fıkrasında yer alan gösterge rakamı ile çarpılır. Elde edilen bu tutara, Türkiye Barolar Birliği’ne ödenen ölüm ve kesenek payları tutarı eklenir.

 

Gösterge rakamının ne olacağına, madde hükmündeki rakamı aşmamak kaydıyla baroların genel kurullarında karar verilir.

Yorumlar

Soru, Görüş veya Yorum Bırakabilirsiniz..

Ara
Hemen Başvur
WhatsApp