Ürün Geri İadelerinde

Ürün Geri İadelerinde

Kullanıcı'nın, Firma tarafından satılan yazılım ürününü , hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, 14 gün içinde reddederek alım satım işleminden cayma hakkı bulunmakta olup cayma ihbarının Firma'ya bildirimi tarihinden itibaren tüketici yasalarında öngörülen süre içinde Firma'nın Kullanıcı'nın verdiği bedeli, kıymetli evrakı ve Kullanıcı'yı bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iade yükümlülüğü bulunmaktadır. Kullanıcı cayma hakkını kullandığı takdirde, kendisine teslim edilen yazılım ürününe ilişkin her türlü CD, doküman, vs.yi derhal Firma'ya teslim etmekle yükümlüdür.

Ara
Hemen Başvur
WhatsApp