Cezaevi Yapı Harcının Alındığı Tutara Faiz Dahil Midir?

Cezaevi Yapı Harcının Alındığı Tutara Faiz Dahil Midir?

Cezaevi Yapı Harcının Alındığı Tutara Faiz Dahil Midir?

 

İcra takip yazılımı olan İcraProweb’te cezaevi yapı harcının matrahı belirlenirken bir Danıştay kararı esas alınmıştır.

 

2548 s.lı Cezaevleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun’un  1. maddesi uyarınca icra dairelerince miktar ve kıymeti muayyen olan ilamlı ve ilamsız alacaklardan tahsil olunan paranın % 2’si ve kıymeti muayyen olmayan ilamların icrasından, tahsil harcının yarısı nispetinde harç alınır. Maktu harçlar ilamın icraya konulduğu zaman peşin olarak alınır.

 

Bu harcın yükümlüsü borçlu değil alacaklıdır.

 

Cezaevi yapı harcının miktarı belirlenirken takip sırasında işlemiş faizler de dikkate alınacak mıdır?

 

Danıştay 3. Hukuk Dairesi’nin 2009/3417 E., 2011/879 K. s.lı kararına göre, ‘‘ yasa koyucunun maddede yer alan ‘alacaklardan tahsil olunan para’ ibaresiyle, takibe konulan alacaktan daha düşük tutarda tahsilat yapılması durumunu gözeterek, yapı harcının böyle bir durumda takibe konu edilmiş toplam alacak üzerinden değil, daha düşük olarak tahsile edilen alacak tutarının esas alınarak hesaplama yapılmasını sağlamak amacında olduğu anlaşılmaktadır’’.

 

Alıntılanan bu gerekçeyle, Danıştay 3. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün cezaevi yapı harcının, takip sırasında işlemiş faizlerin de dikkate alınması suretiyle tahsil olunan miktar üzerinden hesaplanması gerektiği görüşünü içeren yazısını, hukuka uygun bulmayarak iptal etmiştir.

Yorumlar

Soru, Görüş veya Yorum Bırakabilirsiniz..

Ara
Hemen Başvur
WhatsApp