İcraProWeb Yazılımına Eleştirel Bir Bakış

İcraProWeb Yazılımına Eleştirel Bir Bakış

İCRAPROWEB(ZİRVEBİLGİSAYAR)İCRATAKİP YAZILIMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

 

Bilindiği üzere icra takibi açmak hem UYAP üzerinden hem de yardımcı programlar vasıtasıyla mümkün olabilmektedir. E-İcraPro’dan sonra İcraProWeb de Zirve Bilgisayar tarafından kullanıma açıldı.


Bu yazımızda icra takip açılışı ile sınırlı kalmak üzere İcraProWeb sisteminin olumlu ve varsa olumsuz yönlerini inceleyeceğiz.

İcraProWeb, İcraPro’nun aksine web tabanlı bir yazılımdır. İcraProWebdeneme sürümü ile aynı zamanda OfisPro yazılımı da size tanımlanmaktadır. Halihazırda her iki yazılım da beraber çalışmaktadır.


 

Öncelikli olarak, icra takibi açılışında takip türlerinde UYAP’ta var olan bütün takip türleri burada da yer almaktadır. UYAPPortalın aksine bütün icra takibi tek ekran üzerinden açılabilmektedir. Bu noktada UYAP’tançok öte bir gelişme sağlanmış diyebilirim. Takip tipini kaydettikten sonra görüldüğü üzere alacaklı ya da borçlu ekleme kısmına geçiş yapılır.



Bu ekranda alacaklı ya da borçlu olan kişiler veya kurumlar eklenir.Alacaklı ekleyebilmek için ise ilk başta müvekkil kaydının yapılması gerekmektedir.

Vekalet kaydının, OfisPro’dan yapılmasının amacı, kaydedilen vekaleti, avukatın birden fazla işinde kullanabilmesini sağlamaktır.

Kanımca bu husus yani müvekkil ekleyebilme İcraProWeb özelliklerine de eklenmelidir. Her ne kadar OfisPro, İcraProWeb ile aynı anda kullanıma açılsa da kanımca bu husus tek başına İcraProWebe eklenmeli.

Borçlu olan kişilerinUYAP’ın aksines adece TC kimlik numarasının girilmesi ile diğer bilgileri otomatik çıkmamaktadır.Ancak aynı alacaklının taraf olduğu bir icra takibini daha önce de açmış iseniz tekrar manuel olarak eklemenize gerek kalmaz. Arama büyütecine basarak isimle yapılan arama sonucunda çıkan alacaklıyı ekleyebilirsiniz.


 

Daha sonra ise alacak kalemlerinin miktarlarının girilmesi ekranına geçilir. Burada alacağın türü, belge tutarı, varsa ihtar (noter ihtarı, Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte protesto) tarihi ve miktarı muacceliyet tarihi bilgileri elle girilir. Beğendiğim husus ise faiz hesabında kolaylık sağlamasıdır. Sistemde her türlü faiz, tür olarak seçilebilmektedir.Aşağıda ekran görüntüsü kısmen konulmuştur. Elle faiz türü gireceğim seçeneğine bastığınızda isekendi hesapladığınız faiz miktarını girersiniz, sistem bu girmiş olduğunuz faizi esas alır.




 

Bütün alacak bilgileri de girildikten sonra karşımıza otomatik olarak hesaplanmış bir dosya kapak hesabı çıkmaktadır.

En sevdiğim özellikleri ise “ÖNİZLE” butonuna basıldığında, takip kartı, takip talebi, taahhütname şablonları, takibe uyarlanarak oluşturulmaktadır. Bu yönüyle özellikle takip kartının çıktısı alınarak fiziki olarak da takip yapmaya gerçekten çok elverişlidir.


 

Buekranıdainceleyipkontrolettiktensonra“takipaç”butonunabasmanızhalindetakipaçılacaktır. Sistemden, yukarıda da belirtildiği üzere her türlü takibi açabilirsiniz.

Sistem aynı zamanda Faiz Hesaplayıcı veTercihler gibi sekmelerden de oluşmaktadır.



 

Yine İcraProWeb ile, takip alt tip bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Bu durumda aslında zamandan tasarruf sağlanmış. Çünkü UYAP portalında takibin ilk açılış ekranında bu yerleri doldurup o şekilde ilerliyor idik. Ancak bu sekme ile diğer takip talepleriniz için de tekrar açıklama yazmaya gerek kalmadan ilerleyebilirsiniz. Bu ekrana ise takip tercihleri bölümünden ulaşabilirsiniz.Buradan sonraki olan kısımlar hukuken icra takibinin açılma evrelerine yönelik değildir. Burayı telefonunuzun ayarlar kısmı olarak da düşünebilirsiniz. Bütün takip türleri için ayarlama da yapabilirsiniz. Bu yazımızın amacı icra takibi açılışındakolaylık olup olmadığı ile sınırlı olduğu için çok kapsamlı bir program olan İcraProWeb’in diğer özelliklerini siz keşfetmelisiniz.


 

Genel olarak ise, zamandan sağladığı tasarruf, bütün bir icra takibinin tek ekrandan açılabiliyor olması, takip kartı ve taahhütname hazırlaması, diğer kullanıcı tercihleri, otomatik faiz hesaplama (en çok nafaka takiplerinde problem olduğu için sistem tarafından otomatik hesaplanması gerçekten kolaylık olmuş) e-İcraPro’ya göre daha ekonomik olması da eklendiğinde büyük bir büroya sahipseniz ya da her ay düzenli icra takibi açan biri iseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İlamlı takip yolunda (örnek 4-5) sistemmahkemelerle uyumlu. Fiiliyatta var olan mahkemelerin listesine ilam bilgisi girerken ulaşabiliyoruz.Müşteri hizmetlerinde çalışan kişiler sıcakkanlılar, e-mail ve telefonlara geri dönüş yapıyorlar. Keza takip açılış eğitimleri de olmakta.Her zaman bilgisayarınıza bağlanıp, destek olabilirler.



 

Yabancı alacaklara yönelik takip yapmak istendiğinde, 3 farklı esas alınan kur seçeneği olduğu görülmektedir. Yaptığım kontrol sonucunda sistemin yaptığı hesabın doğru olduğu sonucuna ulaştım. Doğrulamak isterseniz siz de deneyebilirsiniz. Kambiyo Senetlerine yönelik takipte ise,faiz türü olarak avans faiz seçilebiliyor. Programhiçbirşekildefaizhesabındazamanisrafıyapmıyor. Faiz hesabı gerçekten icra takibinde problem olan konulardan biridir bildiğiniz üzere ama İcraProWeb’te faiz hesaplamak zor değil.


 

Programda halihazırda olan faiz türleri yukarıdaki gibidir. Farklı bir faiz türü ile takip açılması gerekecek ise (aylık hesaplama gibi) faiz türleri başlığının yanındaki artı simgesine tıklanarak gerekli bilgiler girilebilir. İcra, dava, harç ve masrafları için de aynısı söz konusudur. Çilingir masrafı, Haciz Taksi Masrafı (ATGV Ücreti olarak bilinir.) gibi...



 

Son olarak da takip bilgilerini giriyor olduğunuz ekranda, beklenmeyen bir durum olması halinde (bilgisayarın pilinin bitmesi gibi) ya da gerekli bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra açmaya karar verdiğiniz bir takibi, “takip listesi” bölümünden görüntüleyebilir, yarım kalan takibinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bu özellik her ne kadar UYAP’ta da olsa, UYAP’ta sadece ödeme yapılmayan takip, yarım kalan dosyalar bölümüne düşse de,İcraProWeb’te, bazı bilgilerin girilmiş olması akabinde herhangi bir sebepten dolayı takip yarım kalmış ise, yine de takibe devam etme imkanı sağlamaktadır. Programa Baro kart üzerinden de para yüklenebilmektedir.

 

 

Av.FatihEmreCANSU Aksaray Barosu - 696

Yorumlar

Soru, Görüş veya Yorum Bırakabilirsiniz..

Ara
Hemen Başvur
WhatsApp