Muacceliyet Uygulaması Üzerine Kafa Karışıklığı

Muacceliyet Uygulaması Üzerine Kafa Karışıklığı

 

İcraPro'yu web ortamına, İcraProweb'e taşıma çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalar sırasında muacceliyet şartının varlığı halinde vadesinden önce muaccel olan borçlarda faiz başlangıç tarihini saptamakla ilgili zorluk yaşadık. Konuyla ilgili kaynaklarda spesifik olarak bu sorumuza cevap bulamadık. Biz de meseleyi aşağıdaki gibi üç ihtimale indirgeyip sizlere danışalım istedik.

İcraProWeb Yazılımı İçin İhtimaller :

Elimizde 10 alacak kalemli ve birer ay aralıklı belge olduğunu varsayalım. Bu belgenin 5 kaleminin vadesi geçmiş (takip tarihi itibari ile) 5 kaleminin de vadesi gelmemiş olsun.

 

Olasılık 1. Takip öncesi ve takip sonrası kalemler ana paraya eklenerek takip açılır.

Takip öncesi faiz ilk 5 kalem için, belgelerdeki vade tarihi itibari ile işler.

Takip sonrası faiz, vadesi gelmemiş 5 kalem için ise belgelerdeki vade tarihi itibari ile  işletilir.

İtiraz olasılığına karşı, ihtar çekilmesi gerekir veya takip yollanması (ödeme emrinin tebliği) hali ihtar niteliği taşır.

DOĞRU …. YANLIŞ

 

Olasılık 2. Takip öncesi ve takip sonrası kalemler ana paraya eklenerek takip açılır.

Takip öncesi faiz ilk 5 kalem için belgelerdeki vade tarihi itibariyle  işler.

Takip sonrası faiz, vadesi gelmemiş 5 kalem için Takip tarihi itibari ile işletilir.

İtiraz olasılığına karşı, ihtar çekilmesi gerekir veya takip yollanması (ödeme emrinin tebliği) hali ihtar niteliği taşır.

DOĞRU …. YANLIŞ

 

Olasılık 3. Takip öncesi ve takip sonrası kalemler ana paraya eklenerek takip açılır.

Takip öncesi faiz hesabı : Hem takip öncesi alacak kalemlerine hem de takip sonrası alacak kalemlerine (10 kalemde) ödenmeyen ilk taksit tarihi itibari ile takip öncesi faiz işletilir.

Takip sonrası faiz hesabı : Takip sonrası faiz, takip tarihi itibari ile gün geçimine bağlı olarak işletilir.

İtiraz olasılığına karşı, ihtar çekilmesi gerekir veya takip yollanması (ödeme emrinin tebliği) hali ihtar niteliği taşır

DOĞRU …. YANLIŞ

 

Görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Yorumlar

OLASILIK 3 DOĞRUDUR
muacceliyet şartının varlığı takip tarihi itibari ile faiz uygulanır
Öncelikle muacceliyet şartı, kısımlar halinde ödenecek bir borcun ödenmesi gereken zamanda ödenmeyip geriye kalan kısımlarının da ödenilebilir hale gelmesini ifade ettiğinden, muacceliyet şartı gerçekleştiğinde faiz tüm borcun muaccel olduğu bu andan itibaren işlemeye başlar.
Alacak konusuna göre tamamen değişir. Temsil misal nafaka alacağı vade tarihinden değilde takip tarihinden itibaren işlemektedir.
borç muaccel hale gelmiş ise İhtar çekilerek borcun vade tarihi itibari ile Faiz İşletilir. İhtar çekilmemiş ise Takip tarihinden itibaren faiz işletilir
olasılık 3 ... ilk ihlal edilen vadeden itibaren bakiye tüm alacağa faiz işletilir

Soru, Görüş veya Yorum Bırakabilirsiniz..

Ara
Hemen Başvur
WhatsApp